دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کاج مطبق
آموزشی

کود کاج مطبق

کاج مطبق یک گیاه همیشه‌ سبز و بسیار زیبا است که می‌توانید آن را به‌ راحتی در گلدان بکارید و پرورش دهید. این درختچه تزئینی، جذابیت فوق‌ العاده‌ای دارد و می‌تواند تا 60 متر در