دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل شوک 10x برای نخود فرنگی
آموزشی

کود کامل ده ایکس شوک برای نخود فرنگی

کود کامل ده ایکس شوک برای نخود فرنگی نخود فرنگی گیاهی یک ‌ساله است که سرشار از مواد مغذی و معدنی است و دارای خواص و فواید زیادی است. کود کامل ده ایکس  برای نخود