دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل شوک 10x برای ذرت
آموزشی

کود کامل شوک ده ایکس برای ذرت

کود کامل شوک ده ایکس برای ذرت ذرت جزو مهم‌ترین غلات موجود در دنیا است و مناسب‌ترین منبع برای فیبر است، کشت ذرت برای کشاورزان اهمیت زیادی دارد و برای افزایش تولید مرغوب ذرت می