دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل شوک 10x برای زرشک
آموزشی

کود کامل شوک ده ایکس برای زرشک

کود کامل شوک ده ایکس برای زرشک زرشک درختچه ای گلدار است که شاخ و برگ های زیبایی دارد، زرشک گیاهی است که به کوددهی  زیادی نیاز دارد.بنابراین کودهای ده ایکس باعث شادابی این گیاه