دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

Complete 10x shock fertilizer for hazelnuts
آموزشی

کود کامل شوک ده ایکس برای فندق

کود کامل شوک ده ایکس برای فندق فندق از جمله میوه های آجیلی است که خواص فراوانی دارد.  کود کامل شوک ده ایکس یکی از بهترین انواع کودهای موجود که   تمامی نیازهای غذایی و ضروری