دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل شوک 10x برای ذرت
آموزشی

کود کامل شوک 10x برای ذرت

ذرت گیاهی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع غذایی افراد در اکثر نقاط جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ذرت در مواردی مانند تغذیه دام، سوخت زیستی و ماده اولیه در صنعت کارایی فراوانی را