دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

Complete 10x shock fertilizer for hazelnuts
آموزشی

کود کامل شوک 10x برای فندق

فندق میوه‌ای است که مزه‌ای بسیار لذیذ و خواص بسیار فراوانی را نیز دارد. از این‌رو کشاورزان همواره به‌دنبال پیدا کردن راهی برای افزایش رشد و کیفیت درختان فندق خود هستند. کود کامل شوک 10x