دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل شوک 10x برای گردو
آموزشی

کود شوک ده ایکس برای گردو

کود شوک ده ایکس برای گردو درخت گردو جزو درختانی است که  اگر به‌خوبی پرورش داده شود و تمامی مواد مغذی و مورد نیاز برای رشد درخت گردو به‌طور کامل تامین شود، بازدهی خوبی خواهد