دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10X shock برای جو
آموزشی

کود کامل 10X shock برای جو

کود کامل 10X shock برای جو بسیار مناسب است. جو در گروه گیاهان زراعتی پر استفاده دسته بندی می شود که در زمین‌‌‌‌های پهناور، باغداران نسبت به کاشتن این گیاه در فصل‌‌‌‌های بهار و تابستان