دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای برگ انجیری
آموزشی

کود کامل 10Xshock برای برگ انجیری

برگ انجیری دارای برگ‌های بسیار عریضی است و از جمله گیاهان زینتی به شمار می آید و بسیار زیبا است.  نگهداری از این گیاه بسیار زیبا اصلا سخت نیست و هر فردی می تواند به