دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای خرمالو
آموزشی

کود کامل 10Xshock برای خرمالو

امروزه اکثر افراد در باغچه منزل یا باغ‌شان اقدام به کشت درخت خرمالو می‌کنند زیرا این درخت مقاومت بسیار زیادی در برابر شرایط محیطی پرتنش دارد و می‌تواند در اکثر مناطق بدون مشکل رشد کند.