دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای رشد کدو
آموزشی

کود کامل 10Xshock برای رشد کدو

 کدو از جمله سبزیجاتی است که بسیاری از افراد در فصل تابستان استفاده می کنند. کدو در انواع مختلفی موجود است و مزیت‌‌‌های بی‌‌‌شماری دارد. انواع کدو شامل کدو سبز، کدو تنبل، کدو حلوایی، کدو