دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای سانسوریا
آموزشی

کود کامل 10Xshock برای سانسوریا

 سانسوریا از دسته گیاهان زینتی زیبا با مقاومت بالا است. این گیاه از دسته گیاهان کم توقع به شمار می آید. برای رشد این گیاه نیاز است تا رسیدگی و مراقبت کافی صورت بگیرد. اما