دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

اثر اسید هیومیک روی جوانه زنی
کود ارگانیک

اثر اسید هیومیک روی جوانه زنی گیاهان

اثر اسید هیومیک روی جوانه زنی گیاهان  اسید هیومیک کودی ارگانیک و مفید  برای رشد گیاهان و جوانه زنی موثر آنها به شمار می آید که عامل اصلی تسریع جوانه زنی و استقرار گیاه در

کود سه بیست 20 20 20
مطالب مهم

کود سه بیست 20 20 20

کود سه بیست 20 20 20  گیاهان برای رشد و تکثیر به کود های مغذی نیاز دارند، کودهای سه بیست دارای  مواد مغذی متعادل هستند که  از طریق خاک  در اختیار گیاه قرار می گیرد.