دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود گل کاغذی
مطالب مهم

کود گل کاغذی

گل کاغذی یک گیاه گلدار و رونده است که به دلیل گلدهی از فصل بهار تا پاییز، زیبایی بسیار خاصی را برای فضای اطراف خود به‌ همراه دارد. به‌ همین‌ علت نیز از این گل