دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود 10 52 10 برای درخت انگور
آموزشی

کود 10 52 10 برای درخت انگور

درخت انگور در واقع گیاهی رونده است که تنه محکمی ندارد. این گیاه به مراقبت و حفاظت زیادی نیاز دارد و جز گیاهان پر  است که معمولا در نواحی با آب و هوای معتدل به