دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود 10 52 10 برای درخت گیلاس
آموزشی

کود 10 52 10 برای درخت گیلاس

درخت گیلاس، درختی برای مناطق سردسیر است که بسیار حساس می باشد و نیاز زیادی به دریافت نور مستقیم آفتاب دارد. همچنین درخت گیلاس شدیدا مستعد آفت زدن است، بنابراین لازم است با انواع روش