دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود 10 52 10 برای پرتقال
آموزشی

کود 10 52 10 برای پرتقال

پرتقال یکی از پرفروش ترین و محبوب ترین مرکبات بین مردم است. همچنین با توجه به سودآوری قابل توجه کشت و فروش پرتقال از محصولات مورد توجه دهقانان و کشاورزان نیز به شمار می رود.