دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود 1963 برای درخت سیب
آموزشی

کود 1963 برای درخت سیب

درخت سیب برای اینکه بتواند محصولات با کیفیت تولید کند تا منبع درآمدی برای باغداران عزیز باشد، نیاز به یک کود مناسب دارد. کود 1963 برای درخت سیب، باعث رشد بدون‌ محدودیت و بهینه آن