دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود 1963
آموزشی

کود 1963

اگر شما هم مانند سایر کشاورزان برای افزایش رشد سریع ریشه گیاهان‌تان در خزانه به‌ دنبال کودی قوی و بی‌نظیر هستید، بهتر است حتما از کود 1963 بهره بگیرید. این کود به صورت نانو بوده