دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود k60 برای درخت بادام
آموزشی

کود k60 برای درخت بادام

کودهای حاوی پتاسیم یکی از مفید ترین کودها برای گیاهان و درختان هستند. کود k60 یکی از انواع کودهای پتاسیم دار است که برای درختان استفاده می‌شود. در این مطلب به بررسی مزایای استفاده از