دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود k60 برای درخت فندق
آموزشی

کود k60 برای درخت فندق

درخت فندق یک درختچه برگریز چند ساقه است که تا 15 فوت می رسد و از 5 تا 10 فوت گسترش می یابد. درختان فندق تا 30 فوت ارتفاع دارند. برای کسانی که فضای کمتری