دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

فواید اسید هیومیک برای گردو
مطالب مهم

فواید اسید هیومیک برای گردو

پرورش درختان گردو شامل اقدامات مدیریتی خوبی است که فقط به افزودن کود محدود نمی‎شود. برای مفید بودن کود، مواردی مانند انتخاب محل، آزمایش خاک، کنترل علف‎های هرز و کنترل حشرات و بیماری‎ها نیز باید