دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

اسید هیومیک برای گل ارکیده
مطالب مهم

اسید هیومیک برای گل ارکیده مناسب است؟

ارکیده یکی از گل‌های پر طرفدار در بین افراد است که رنگ‌های متنوعی دارد. این گل از دوام بسیار زیادی برخوردار است اما و اگر به درستی از آن مراقبت و نگهداری نشود؛ به طور