دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

گل زاموفیلیا
مطالب مهم

گل زاموفیلیا

گل زاموفیلیا گل زاموفیلیا از خانواده آراسه و بومی آفریقا است. این گیاه رشد آهسته دارد،در نور کم  و خاک بسیار ارگانیک یا شنی با زهکشی  رشد خوبی دارد. دارای ریزوم‌های گوشتی پیازی شکل است