دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

گل زاموفیلیا
مطالب مهم

گل زاموفیلیا

زاموفیلیاها عمر طولانی‌تر و سالم‌تری دارند. حتماً فکر کرده‌اید که این گیاه رنگین کمان چگونه می تواند طول عمر یا سلامتی را افزایش دهد. گل زاموفیلیا نه تنها هوا را تصفیه می‌کند، بلکه با کمی