دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

اسید هیومیک برای گل یاس
مطالب مهم

اسید هیومیک برای گل یاس

گل یاس یکی از گیاهان زینتی است که عطر و بوی بسیار معطر و خوبی دارد. برخی از افراد این گل را با نام یاسمین می‌شناسند و در منزل یا محل کارشان از آن استفاده