دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کشت ایروپونیک
مطالب مهم

گیاهانی که با کشت ایروپونیک پرورش می یابند کدامند؟

گیاهانی که با کشت ایروپونیک پرور ش می یابند کدامند؟ گیاهانی که با کشت ایروپونیک پرورش می یابند، نسبت به سایر  گیاهان  رشد بیشتری دارند. در حال‌ حاضر پیشرفته‌ ترین روش در زمینه کشت‌های بیوتکنولوژی