دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود سولوپتاس - Soloptas fertilizer
مطالب مهم

کود سولوپتاس را بهتر بشناسیم ؟

کود سولوپتاس را بهتر بشناسیم ؟ کود سولوپتاس یکی از کودهای موثر در رشد و محصول دهی بالای گیاه است، این کود محلول در آب است و حاوی 53٪ پتاسیم و 17٪  گوگرد است. پتاسیم