ایران کود

شماره تماس:

09151228827

نقش کود k60 برای درخت پرتقال 

نقش کود k60 برای درخت پرتقال

پتاسیم یکی از مهم ترین مواد مغذی معدنی در تولید پرتقال برای دستیابی به عملکرد خوب و حفظ کیفیت مناسب است. در همه گونه های مرکبات  پتاسیم برای انواع وظایف ضروری از جمله سنتز پروتئین و نشاسته، فعال سازی آنزیم ها و فتوسنتز استفاده می شود.  نقش آن در تنظیم باز و بسته شدن روزنه ها عامل مهمی در کاهش تنش های غیرزیستی  می باشد.  سطوح بالای پتاسیم در مرکبات معمولاً با افزایش اندازه میوه، پوست ضخیم تر و افزایش اسیدیته در هنگام برداشت مرتبط است.

کود k60 برای عملکرد و کیفیت درخت پرتقال

کود k60 تاثیر زیادی بر اندازه برگ، سلامت و قدرت  باروری درخت دارد. همچنین در اندازه میوه و ضخامت پوست و رنگ میوه نیز موثر  است. در خاک های رسی با ظرفیت تثبیت پتاسیم بالا و جایی که سطوح بالای کلسیم، منیزیم، سدیم در خاک یا آب آبیاری برای جذب پتاسیم  وجود دارد که باید از کود k60 به صورت محلول پاشی برای پرتقال استفاده کرد.

اثر کود k60 برای  نابودی  و بیماری های درخت پرتقال

برخی از بیماری های درخت پرتقال در شرایط کم پتاسیم یا افزایش نسبت نیتروژن نسبت به پتاسیم رخ می دهد، که این شرایط باعث  بسته شدن و چروک شدن میوه ها می شود.  مصرف کود k60 بر  اندازه میوه، ضخامت پوست و رنگ میوه نیز موثر است که باعث شیرین شدن میوه می شود.

نقش کود k60 برای درخت پرتقال 

نحوه مصرف کود k60 برای درخت پرتقال

پرتقال به پتاسیم نسبت به مواد مغذی دیگر نیاز دارد. مقدار  کاربرد را می توان بر اساس تجزیه و تحلیل برگ یا خاک محاسبه کرد. معمولا حدود 500 گرم کود k60  برای هر درخت را  در 3 تا 5 قسمت و در طول فصل رشد اعمال می شود. جذب اصلی پتاسیم در اواخر رشد میوه اتفاق می افتد.

چرا  باید از کود هایk60  برای درخت پرتقال استفاده کنیم؟

کود  k60  درزمان  رشد از برگ ها به میوه و دانه منتقل می شود. پتاسیم برای عملکرد فیزیولوژیکیدرخت پرتقال  مانند تشکیل قندها و نشاسته، سنتز پروتئین ها، تقسیم و رشد طبیعی سلولی ضروری است. همچنین  در تشکیل میوه مهم است و باعث افزایش اندازه، طعم و رنگ میوه می شود. علاوه بر این، کود  60K  با فسفر  برای تحریک و حفظ رشد سریع ریشه گیاهان و تحریک سنتز پروتئین از اسیدهای آمینه استفاده می شود.

کلام آخر

کمبود پتاسیم  در درخت پرتقال می تواند منجر به کاهش عملکرد و کیفیت پایین میوه شود. اثرات منفی پتاسیم پایین عموماً بر عملکرد و کیفیت میوه قبل از علائم کمبود برگ رخ می دهد. کاهش عملکرد و میوه کوچک در درختانی با پتاسیم برگ در محدوده 0.5٪ تا 0.8٪ مشاهده  می شود.

با تشکر از وقتی که گذاشتید ایرانکود .

پیمایش به بالا