کود مخصوص گلدهی ماری جوانا

کود مخصوص گلدهی ماری جوانا

جهت خرید کود مخصوص گلدهی ماری جوانا با ما در ارتباط باشید.

بهترین کود جهت گلدهی بیشتر ماریجوانا کود شوک وارداتی می باشد.

کود های شوک یک برند آمریکایی بوده که اسید هیومیک شوک یکی از انواع معروف اسید هیومیک موجود در ایران می باشد.

هیومیک اسید

کود مخصوص گلدهی ماری جوانا

استفاده از بهترین اسید هیومیک مزیت های فروانی دارد که به اختصار به برخی از آن ها اشاره میکنیم:

افزودن مواد آلی به خاک هایی با کمبود مواد آلی

افزایش قدرت ریشه دهی گیاهان و درختان

کمک به بهبود جذب مواد مغذی توسط گیاهان

افزایش تولید کلروفیل و سبزدانه در برگ درختان

بهبود جوانه زنی بذر

تحریک فعالیت مفید میکروبی درون خاکی

بهبود و افرایش سلامت گیاه و افزایش بازدهی تولید محصول

استفاده از بهترین اسید هیومیک در آبیاری در کنترل برخی از بیماری های ریشه نقش موثری دارد.

محرک آنزیم های گیاهی

افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی

کمک به حذف کلروسیس آهن (کلروز) با افزایش جذب آهن

افزایش ظرفیت نگه داشت آب در خاک

اسید هیومیک به تقلیل و کاهش سمیت موادی همچون فلزات سنگین,هیدروکربن ها و آفت کش ها کمک نموده و سدیم سمی را کاهش میدهد

بهترین اسید هیومیک منبع خوب از فسفات و کربن است و باعث تحریک جمعیت میکرو فلور می شود. این موضوع موجب داشتن خاکی سالم تر با فلور متعادل در گیاهان سالم میشود.

از طریق افزایش انسجام ذرات ریز خاک باعث کاهش فرسایش خاک می گردد.

رنگ خاک را تیره می کند بنابراین جذب انرژی خورشید را به همراه دارد.

استفاده از بهترین اسید هیومیک کودهای معدنی محلول در آب را در مناطق ریشه ای جذب می کند و میزان اشباع را کاهش میدهد.

نقش کاتالیزور آلی در بسیاری از فرایندهای بیولوژیکی

افزایش ضخامت دیواره سلولی میوه

افزایش جوانه زنی و زنده ماندن دانه ها.

استفاده از اسید هیومیک باعث تحریک رشد گیاه با تسریع در تفسیم سلولی و افزایش عملکرد ماده خشک

تبدیل عناصر غذایی کمیاب

خواص بافری خاک را افزایش میدهد.

کود مخصوص گلدهی ماری جوانا

خانه

منبع