ایران کود

شماره تماس:

09151228827

تأثیر فروت ست بر روی توت فرنگی

تأثیر فروت ست بر روی توت فرنگی

زمان کود دهی  مناسب توت فرنگی برای به حداکثر رساندن تولید محصول در سال آینده اهمیت زیادی دارد. هوای  خیلی گرم یا بارانی  برداشت توت فرنگی را به خطر می اندازد. با این حال  در زمان رشد توت فرنگی لازم است، کوددهی به آن نیز انجام شود. توت فرنگی نسبت به انواع مختلف خاک مقاوم است، اما  خاک لومی که زهکشی خوبی دارد برای آن مناسب است.

نحوه کوددهی توت فرنگی با کودهای فروت ست

 چند ماه قبل از کاشت، کوددهی توت فرنگی با کودهای فروت ست را شروع کنید.اگر خاک رسی می باشد، در لایه 12 سانت یا بیشتر کود فروت ست را با خاک مخلوط کنید تا زهکشی بهتر انجام شود. اما اگر خاک شنی است، برای از بین بردن علف های هرز در یک لایه 18 سانتی کود را با خاک مخلوط کنید. در صورتی PH خاک بین 5/5 تا 7 باشد، بهتر است خاک قبل کاشت اصلاح شود.

تأثیر فروت ست بر روی توت فرنگی

بهترین زمان کوددهی توت فرنگی با کودهای فروت ست

بهترین زمان کوددهی توت فرنگی با کودهای فروت ست اوایل بهار و اواخر پاییز است.در اوایل بهار که  خاک هنوز خنک است و شرایط خوبی  برای جذب کود توسط ریشه‌های گیاه فراهم می شود. در اواخر پاییز، گیاهان وارد دوره خواب زمستانی خود می شوند و هر گونه مواد مغذی را که در آن زمان استفاده می شود را به خوبی جذب می کنند.  استفاده از کود در این زمان برای سودآوری بیشتر از محصول کشت شده مهم می باشد.

فواید کودهای فروت ست برای توت فرنگی

کودهای فروت ست برای تولید شاخ و برگ بیشتر و رشد بهتر ریشه و افزایش باردهی محصول مفید می باشد. اگر گیاهان  به طور مداوم با این کود طبیعی و خالص   تغذیه شوند، میوه بیشتری تولید می کنند و مقاومت بیشتری در برابر بیماری ها خواهند داشت.  دارند.

 با تشکر از همراهی شما با تیم ایرانکود.

پیمایش به بالا