وبسایت ایران کود
 با سال ها تجربه جهت خدمت به طبیعت و حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک جمعی از متخصصین در زمینه کشاورزی ، متابولیسم وتغدیه گیاهان و متخصصین با رتبه بالای علمی کشاورزی را گرد هم جمع کرده تا با کمک کشاورزان به سمت کشاورزی ارگانیک بازگردیم.

شرکت بازرگانی گوهر سبز مشرق زمین ضمن ملاحظه ی ارزشهای اخلاقی حرفه ای ،صداقت و شفافیت را در تمامی مراحل امور تجاری بعنوان اولویتهای خود قرارداده است. این شرکت همچنین رضایت مشتری را وظیفه ی اصلی خود میداند.

علم در خدمت کشاورزی، به سمت آبادانی ایران

اسید هیومیک
پلیت مرغی
کود با کیفیت زعفران
کود آهن
کشاورزان
تماس با ایران کود
با متخصص برنامه غذایی گیاهان در ارتباط باشید
صادرات به افغانستان