ایران کود

شماره تماس:

09151228827

کود k60 برای درخت فندق

کود k60 برای درخت فندق

درخت فندق یک درختچه برگریز چند ساقه است که تا 3 متر ارتفاع دارند.  برگ های این درختان میوه بوته ای سبز و گرد، با لبه های دندانه دار هستند. این درخت برای رشد به خاکی که دارای کود پتاسیم و نیتروژن است نیاز دارد. کود k60 برای درخت فندق  برای تولید عملکرد بالا کاملا ضروری است.

 نکات استفاده از کود k60 برای درخت فندق

تجزیه و تحلیل خاک قبل از کاشت

مشاهدات رشد سالانه ساقه، اندازه و رنگ برگ و عملکرد محصول

تجزیه و تحلیل برگ (برای نشان دادن اینکه کدام عناصر در مقادیر کافی، کمبود یا بیش از حد وجود دارند)

نتایج آزمایش خاک در باغ های بالغ (برای بررسی مقادیر pH پایین و ارزیابی نیاز به آهک)

کود k60 برای درخت فندق

فواید کود k60  برای درخت فندق

بهبود کارایی مصرف آب با تحریک رشد ریشه
تقویت عملکرد مطلوب روزنه ها
بهبود کیفیت آجیل
افزایش بازده و اندازه مغز فندق

نیاز  درخت فندق به کود k60

 درخت فندق جوان مانند بالغ نیز به کود k60  برای تولید بادام آجیلی با کیفیت نیاز دارند. همچنین این کود  برای رشد ساقه و ریشه فندق نیز موثر است. خاک هایی با سطح پتاس  پایین یا سطح منیزیم بالا به پتاسیم ابیشتری  نیاز دارند. مقادیر پتاسیم، منیزیم و کلسیم موجود در خاک به هم مرتبط هستند. زیاده روی در هر یک از آنها می تواند باعث کمبود دیگری می شود.

زمان مصرف کود k60  برای درخت فندق

در طول مرحله کشت، کود k60  باید در نزدیکی ریشه ها قرار گیرد و مقدار مصرف آن در طول تولید مغز فندق کمتر شود تا از رشد زیاد درخت جلوگیری شود. در سال اول رشد درخت فندق  در مقایسه با مقادیر مصرف شده در طول تولید  کاهش 60 درصدی مصرف نیتروژن، 70 درصدی برای فسفر و 80 درصدی برای پتاسیم  توصیه می شود.

با تشکر از وقتی که گذاشتید ایرانکود .

پیمایش به بالا