ایران کود

شماره تماس:

09151228827

کود مخصوص زعفران بمب

کود مخصوص زعفران بمب

زعفران به‌عنوان گران‌ترین گیاه کشاورزی و دارویی در بین محصولات صنعتی و صادراتی جایگاه منحصر به فردی دارد و برای ایجاد فرصت‌های شغلی مهم است. زعفران حاوی بیش از 100 ترکیب فعال بیولوژیکی است که مهمترین آن ها کروسین، کروستین، پیکروکروسین و سافرانال است. عوامل مختلفی بر کشت زعفران تأثیر می‌گذارند، از جمله آب و هوا، آبیاری، حاصلخیزی خاک و کوددهی خاک که انتخاب کود مناسب می تواند تولید بیشتر محصول را به همراه داشته باشد.

کود مخصوص زعفران بمب باعث افزایش مواد آلی خاک می شود

کوددهی زعفران به عنوان یک مکمل ضروری برای بدست آوردن عملکرد بهینه و پتانسیل کیفی زعفران استفاده می شود. علی رغم نیاز کم زعفران به کود اما بیشتر بازدهی گل زعفران به متغیرهای خاک بستگی دارد که تحت تأثیر کوددهی مناسب و اصلاحات خاک قرار می گیرند. مدیریت حاصلخیزی خاک و کوددهی زعفران با کود مخصوص بمب یک روش مناسب برای افزایش مواد آلی خاک، تقویت جوامع میکروبی، حفظ تنوع زیستی، افزایش کارایی محصول و در نهایت بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه می باشد.

کود مخصوص زعفران بمب حاصلخیزی خاک را افزایش می دهند

کودهای مخصوص زعفران بمب به علت ترکیبات ایمن و مفید اثرات زیست محیطی کمتری دارند. کودهای مخصوص زغفران بمب باعث اصلاح‌کننده‌های خاک یا مالچ‌های سطحی و افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش جمعیت میکروبی مفید خاک می شوند. همچنین این کود برای بهبود وضعیت تغذیه گیاه و خواص خاک نیز استفاده می شود.

فواید کود مخصوص زعفران بمب

افزایش بازده اقتصادی بلند مدت

بهبود سلامت خاک

متعادل کردن  pH خاک

حفظ کاتیون-آنیون بالا در خاک

مقدار مناسب کود مخصوص زعفران بمب واد مغذی مورد نیاز زعفران را تامین می کند

انتخاب مقدار، نحوه کوددهی و محل مناسب قرار گرفتن کود مخصوص بمب می تواند  تمام مواد مغذی مورد نیاز زعفران را تامین کند که موثرتر از استفاده از نیتروژن، فسفر و پتاسیم به صورت جداگانه است. محلول پاشی  زعفران با کود مخصوص زعفران بمب باعث بهبود میزان گلدهی، عملکرد گل و عملکرد کلاله زعفران به دلیل افزایش  تولیدی و انتقال آن‌ها به بنه و اندام‌های زیرزمینی  گیاه می شود.

کود مخصوص زعفران بمب باعث جذب بیشتر آب در گیاه می شود

تأثیر زیاد کود مخصوص زعفران بر رشد گیاه باعث  جذب بیشتر آب و مواد مغذی، افزایش در دسترس بودن مواد مغذی، توسعه بهتر سیستم ریشه، محتوای کلروفیل بالاتر و بهبود فعالیت آنزیم گیاه می شود. همچنین کود مخصوص زعفران بمب تأثیر خوبی بر کمیت گل‌های زعفران و بهبود عملکرد و کیفیت زعفران دارد .

روش کود دهی کود مخصوص زعفران بمب

استفاده از کود مخصوص زعفران بمب به صورت محلول‌پاشی برای بهبود وضعیت عناصر غذایی و کارایی مصرف عناصر غذایی در گیاهان در نتیجه جذب مستقیم از طریق برگ‌ها می شود. کارایی استفاده از روش کوددهی برگی در مقایسه با کودهای خاکی بسیار موثر است. روش محلول‌پاشی این کود فواید زیادی از جمله افزایش عملکرد و پارامترهای کیفی محصول، افزایش مقاومت در برابر حشرات، آفات و بیماری‌ها، تحمل به خشکی، تحمل به شوری خاک و مقاومت به شوری دارد.

کارایی مصرف کود مخصوص زعفران بمب

افزایش کیفیت و عملکرد زعفران

بهبود مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

افزایش کیفیت کلاله زعفران

حاوی اسید آمینه و مقادیر بالایی از ریزمغذی‌های کلات شده

بدون ناخالصی، کلر و سدیم

کاملاً محلول در آب

ترکیبات کود مخصوص زعفران بمب

آهن 5/2 درصد

پتاسیم 5/1 درصد

فسفر 1 درصد

نیتروژن 5/4 درصد

ترکیب کود مخصوص زعفران بمب با کودهای حیوانی

ترکیب کود مخصوص زعفران با کودهای حیوانی و دیگر کودها مانند کمپوست و کاربرد تلفیقی آن ها باعث رشد بیشتر زعفران، عملکرد و راندمان استفاده از مواد مغذی و بهبود خواص خاک و وضعیت مواد مغذی می‌شود همچنین تلفیق این کودها در جذب مواد مغذی بیشتر و کمبود مواد مغذی ماکرو و میکرو را کاهش می‌دهد، بنابراین برای رشد مناسب، گیاهان به درشت مغذی ها به نسبت زیاد و ریز مغذی ها در مقادیر نسبتاً کمتر نیاز دارند.

فواید مواد مغذی موجود در کود مخصوص زعفران بمب

نیتروژن :یکی از مهمترین عناصر موجود در کود مخصوص زعفران بمب که باعث برای افزایش عملکرد گل و بنه زعفران در بوته و واحد سطح است. نیتروژن به عنوان یک عنصر متحرک شناخته می شود و می تواند در طول رشد و به ویژه در پایان هر فصل رشد از قسمت های هوایی به قسمت های زیرزمینی گیاه منتقل شود .کوددهی با این کود باعث افزایش سطح نیتروژن در برگ‌های زعفران می‌شود و به تشکیل مولکول‌های کلروفیل بیشتر و فعالیت فتوسنتزی بالاتر کمک می‌کند و در نتیجه رشد رویشی و زیست توده افزایش می‌یابد.

فسفر: به عنوان دومین عنصر مهم در کود های مخصوص زعفران بمب  نقش مهمی در بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاهان ایفا می کند و در دسترس بودن آن یکی از موثرترین متغیرها در افزایش عملکرد و کیفیت زعفران است . فسفر سنتز مواد آلی در برگ ها و انتقال آنها به بنه زعفران را تقویت می کند، که به رشد تولید مثلی کمک می کند و تولید زعفران را افزایش می دهد.

پتاسیم : سومین  عنصر مغذی موجود در کود مخصوص زعفران مهم که  به عنوان یک جزء با کیفیت در تولید زعفران  از آن استفاده می شود. زیرا مصرف نیتروژن و پروتئین وزن و محتوای روغن را در زعفران افزایش می در گیاهانی مانند زعفران، پتاسیم به عنوان محرک گلدهی استفاده می شود و یک منبع تغذیه ای مهم در مرحله رشد زایشی گیاه محسوب می شود.

کود زعفران مخصوص بمب در شرایط خشکسالی در ترکیب با کودهای شیمیایی موثر است

در شرایط خشکسالی، استفاده توام از کود مرغی و کود شیمیایی نسبت 3:1 باعث بهبود رشد و عملکرد زعفران شد، اما بالاترین کیفیت زعفران با نسبت (1:3) تولید می شود. یک کود شیمیایی معمولی (100 کیلوگرم در هکتار اوره + 80 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل)، کود مخصوص زعفران بمب در 5 تن در هکتار استفاده می‌شود. بدین ترتیب این مصرف همزمان باعث افزایش  تعداد گل در متر مربع ، وزن گل تازه و وزن خشک کلاله می شود.

در پایان

کشاورزان و تولید کنندگان زعفران چنانچه قصد خرید این کود منحصر به فرد و طبیعی را د ارید می توانید با کارشناسان ایرانکود در ارتباط باشید.

پیمایش به بالا