ایران کود

شماره تماس:

09151228827

بهترین کود گندم

بهترین کود گندم

گندم  مهم ترین محصول کشاورزی می باشد که در زندگی و غذای انسان ها در سراسر دنیا نقش زیادی دارد. در بعضی از کشورها و برای قشرهایی از مردم جامعه، گندم قوت غالب محسوب می‌شود. در ایران هم با توجه به اهمیت کشت گندم، وسعت زیادی از زمین های زراعی کشور را به کشت این محصول اختصاص داده اند. این امر موجب خودکفایی کشوردر تولید گندم در چند سال اخیر شده است.کوددهی مناسب قبل از شروع به کشت زمین می‌تواند مواد معدنی از دست رفته خاک را به آن برگرداند و خاک را برای تولید محصولی پربار آماده کند.

بهترین کود گندم

نحوه کوددهی گندم

مهم ترین  مواد مغذی مورد نیاز گندم شامل نیتروژن، پتاسیم و عنصر فسفر است. هر کدام از این عنصرها نقش های موثری روی مراحل رشد گندم دارند و کمبود آن ها موجب ایجاد مشکلاتی برای گیاه می‌شود. نیتروژن از جمله عناصری است که گیاه از زمان جوانه زنی به آن نیاز دارد و باعث تسریع جوانه زنی می‌شود. پتاسیم در مراحل آخر رشد گندم بیشترین تاثیر را داشته و باعث می‌شود کیفیت و اندازه دانه گندم افزایش یافته و میزان محصول نهایی بیشتر شود. فسفر روی مراحل گلدهی و تشکیل ساقه گندم موثر است.

زمان کوددهی گندم با بهترین کود مورد نیاز

قبل از شروع کاشت بذرها، کود مرغی و کود اسید هیومیک به منظور تقویت خاک باید استفاده شود. بعد از کاشت بذر کود اوره و دیگر کودهای نیتروژن دار ضروری هستند.زمان جوانه زنی کودهای کامل سه بیست  باید استفاده شود.کودهای پتاس بالا هم در زمان رشد ساقه و خوشه دهی اهمیت زیادی دارند.

بنابراین هر کدام از این کودها اگر در زمان مناسب با استفاده از روش های مناسبی مثل محلول پاشی و کودآبیاری استفاده شود تاثیرات بسیار قابل توجهی روی رشد مطلوب گیاه خواهند داشت.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در همین صفحه در ارتباط باشید.

با تشکر از وقتی که گذاشتید ایرانکود.

پیمایش به بالا