کود اسید هیومیک

 اسید هیومیک

آخرین مقالات

 اسید هیومیک

اسید هیومیک عصاره ونتیجه نهایی تجزیه کلیه مواد آلی در طبیعت است. هر موجود زنده ای پس از مرگ بطورکامل به عناصر تشکیل دهنده اش تجزیه شده، به طبیعت باز میگردد .از چند دهه قبل دانشمندان متوجه شدند که تجزیه بافتهای مرده همیشه بطورکامل انجام نمی شود، در موارد خاص ودرشرایط ویژه ای میکرو ارگانیسم های تجزیه کننده مواد آلی پلیمرهای ویژه ای را می سازند که به تشکیل نفت ، زغال سنگ ویا مواد هیومیکیhumic substsnce  منجر می شود. هیومیک اسید که خود حاصل تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسمهای مفید خاک می باشد، ازهمه موجودات زنده وبخصوص گیاهان درمقابل انواع استرسهای فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی حمایت می کند.هیومیک اسید بطور طبیعی در همه خاکهای کشاورزی وجود دارد.اما روشهای غلط کشاورزی میزان وکارایی آن را در خاکهای کشاورزی به شدت کاهش داده است.کودهای شیمیایی ازتواناییهای هیومیک اسید می کاهد وسموم گوناگون به تولید آن آسیب می رساند. بعلاوه روشهای نادرست خاک ورزی به شسته شدن این مواد مفید ازخاک منجر می شود.نتیجه اینکه تولیدات کشاورزی در عصرحاضرتا حدود زیادی از محتوای طبیعی خود تهی شده وتعادل عنصری خود را ازدست داده اند. برای داشتن محصول سالم باید به طور علمی و دقیق به گیاه برسیم و خاک این مادر طبیعت را یاری دهیم که بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. استفاده تنها از کود شیمیایی بدون هیج گونه کنترلی اسیب فراوانی به خاک و گیاه وارد میکند و از هیومیک خاک میکاهد و خاک را مسموم و ناتوان می کند.

اسید هیومیک 95 درصد کینگ - اسید هیومیک 95

در مورد کودهای اسید هیومیک بیشتر بدانیم 

کاربرد اسید هیومیک در خاک :

کاربرد اسید هیومیک درخاک باعث می شود مواد مغذی  بیشتر در دسترس  گیاهان قرار گیرد.اسیدهای هیومیک به طور طبیعی اکسید می شوند، یون‌های مثبت آن  به نام کاتیون‌ها  با مولکولهای بزرگ ترکیب و باعث جذب  مواد مغذی مورد نیاز گیاهان  مانند منیزیم، کلسیم، آهن و سایر مواد معدنی کمیاب  می شوند. بنابراین در حضور اسیدهای هیومیک، این مواد مغذی از خاک باز می شوند و به اسیدهای هیومیک متصل می شوند. سپس می توان آنها را در کنار سیستم ریشه گیاه منتقل کرد.

اسید هیومیک چگونه باعث کاهش سموم خاک می شود؟

اسیدهای هیومیک فقط مواد مغذی را در دسترس قرار نمی دهند، آنها همچنین سموم مضر در خاک را از بین می برد  و از ورود آنها به گیاه جلوگیری می کنند. این مزیت به ویژه در محیط‌های خاکی که سموم بی‌شماری از جمله آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین وجود دارند کاربرد بیشتری دارند. این آلاینده ها کیفیت خاک را کاهش می دهند و بدون اصلاح مناسب، سلامت و حجم محصول را تضعیف می کنند. این مولکول‌های سمی توسط مولکول‌های هیومیک  جذب  و ورود آنها به گیاهان جلوگیری می شوند.

اشتراک گذاری