کود ۱۲ ۱۲ ۳۶

آخرین مقالات

کود 12 12 36

کود ۱۲ ۱۲ ۳۶

نانو کود ۱۲ ۱۲ ۳۶ امریکایی موجود در  این بسته بندی به شدت لازمن و طی 4 الی 5 روز پس از استفاده خاکی تاثیر کودها نمایان می شوند. از آن به عنوان کود پتاس بالا نیز یاد میشود. این کود در باغات به منظور زودتر به گل رفتن درخت کاربرد دارد. یک فرمول اختصاصی برای زودرس شدن میوه های باغ. کشاورزان همواره دنبال راهی هستند که از رقبا جلوتر بیفتند. این کود به راحتی تا یک ماه زودتر از بقیه کشاورز نمونه را جلوتر می اندازد. زمانی که هنوز میوه مورد نظر در بازار یافت نمیشود تمامی محصولات کشاورزانی که از طریق کشاورزی علمی جلو رفته اند به یک چشم به هم زدن فروش میرود.

کود 12 12 36 در زراعت:

ما در زراعت این کود را برای پر کردن دانه های گندم و جو استفاده میکنیم. زود به گل رفتن در زراعت نیز برای ما مطلوب است. باید توجه داشت که کود ۱۲ ۱۲ ۳۶ هیچ زمان جایگزین کود پتاس بالا یا همان سولوپتاس نمی شود. ترکیبات NPK فرومول های دیگر محبوبی نیز دارد. در این مقاله صحبت اصلی بر سر فرومول اختصاصی ۱۲۱۲۳۶ بود. باید بدانیم که این سه عدد بیانگر درصد تعداد عناصر موجود در این ترکیب است و فرمول ذکر شده حاکی از آن است که ترکیب بالا ۱۲ درصد ازت دارد، ۱۲ درصد فسفر و همچنین ۳۶ درصد پتاسیم دارد. بهتر است از کود آهن همراه ۱۲۱۲۳۶ استفاه کنید کارایی آن ها را چند برابر میکند و معمولا طی یک تا دو روز بعد از استفاده از این کود ترکیبی اسیدهیومیک شوک 95درصد را برای تیر خلاص تمامی کود ها استفاده کنیم. با تشکر از توجه شما ایرانکود یک وبسایت خبری و علمی است شما میتوانید لینک این مقاله را برای دوستان و همکاران ارسال کنیداین کار شمابینهایت ما را خوشحال می کند.

اشتراک گذاری