ایران کود

کود برای درشت شدن خرما

کود برای درشت شدن خرما

خرما از محصولات مهم کشاورزی در کشور ماست که سهم مهمی در صادرات نیز دارد. به همین علت کشاورزان به دنبال بازارپسندی بیشتر این محصول برای پیدا کردن جایگاه محصول خود در بازارهای جهانی هستند. یکی از مشخصات ظاهری که باعث افزایش محبوبیت این محصول بین خریداران خواهد شد ، درشت بودن اندازه خرماست که نیاز به برنامه کوددهی مشخص دارد.

کود مورد نیاز برای درشت شدن خرما

درخت نخل برای رشد خوب و تولید اقتصادی به مقادیر زیادی ماکرو و ریز مغذی نیاز دارد. بنابراین ، کاربرد کود یک فرآیند مهم است که باعث افزایش تولید خرما می شود و کیفیت میوه ها را بهبود می بخشد.

نیتروژن

حدود 3 ٪ تا 4 ٪ از ترکیب این کود نیتروژن تشکیل می دهد که بیش از هر ماده معدنی است.  بدون نیتروژن ، گیاهان نمی توانند پروتئین ها را سنتز کنند و سرانجام از بین خواهند رفت.

فسفات

فسفات در  رشد درخت نخل و تولید مثل آن موثر است.گیاه باید مقدار کافی فسفات داشته باشد تا کیفیت میوه  آن حفظ  شود.

پتاسیم

پتاسیم در باز و بسته شدن روزنه های گیاهی ، که امکان تبادل گاز اکسیژن و دی اکسید کربن را فراهم می کند، موثر است.

کود سه بیست

درختان نخل بزرگ هستند ، آنها به کود با کیفیت خوب نیاز دارند که تمام نیازهای اساسی آنها را برآورده می کند. کود سه بیست  چون به آرامی مواد مغذی را آزاد می کند، برای تامین مواد مغذی گیاهان موثر است.

کود برای درشت شدن خرما

نکات کوددهی درخت نخل

بهتر است یک یا دو بار در سال از یک کود مناسب استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که نخل ها در طول فصل رشد ، مواد مغذی کافی را دریافت می کنند. ماه های فصول بهار و تابستان ، بهترین زمان کود دهی درخت نخل است.

کلام آخر

 درختان برای عملکرد مؤثر به یک مواد مغذی سالم احتیاج دارند ، درختان نخل به مواد مغذی مناسب احتیاج دارند. مواد مغذی در کیفیت و تولید سالم خرماموثر هستند.

با تشکر از وقتی که گذاشتید ایرانکود.

پیمایش به بالا