دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

اسید هیومیک برای درخت عناب
مطالب مهم

اسید هیومیک برای درخت عناب

اسید هیومیک برای درخت عناب اسید هیومیک برای درخت عناب باعث رشد متعادل آن می شود. همچنین مواد مغذی اصلی مورد نیاز گیاهان برای رشد برگ و کلروفیل آن تامین می کند. در این مقاله

اسید هیومیک برای درخت صنوبر
مطالب مهم

تاثیر مصرف اسید هیومیک برای درختان صنوبر

تاثیر مصرف اسید هیومیک برای درختان صنوبر کوددهی مناسب و زمان کوددهی هم برای درختان صنوبر مهم است. زمانی که صنوبر به درستی و در مکان مناسب کاشته شود، رشد خوبی خواهد داشت.  در این مقاله

اسید هیومیک برای کشت هیدروپونیک
مطالب مهم

اسید هیومیک برای کشت هیدروپونیک

اسید هیومیک برای کشت هیدروپونیک از آنجایی که کشت هیدروپونیک در یک محیط بسته انجام می شود، بنابراین گیاهان کشت شده در این محیط از منابع بهتر استفاده می کند و حداقل ضایعات در این

اسید هیومیک برای درخت شلیل
کود ارگانیک

تاثیر مصرف اسید هیومیک برای درختان شلیل

تاثیر مصرف اسید هیومیک برای درختان شلیل درختان شلیل از درختان زیبا و دارای میوه خوشمزه می باشد که در بسیاری از منازل و باغات رشد می کند. این درختان به صورت طولانی تا بیست

اسید هیومیک برای درخت گلابی
مطالب مهم

اسید هیومیک برای درخت گلابی

تاثیر اسید هیومیک برای درخت گلابی درختان گلابی برای تولید میوه مرغوب و با کیفیت باید به درستی کوددهی شوند، کوددهی با کودهای مناسب برای تولید و افزایش عملکرد درختان میوه اهمیت زیادی دارد. در

اسید هیومیک برای درخت هلو
مطالب مهم

اسید هیومیک برای درخت هلو

اسید هیومیک برای درخت هلو درختان هلو  برای رشد و نمو زیاد به مواد مغذی نیاز دارند. برای دریافت کافی مواد مغذی درختان هلو باید به درستی و با کود مناسب تغذیه شود. دراین مقاله

اسید هیومیک برای درخت انار
مطالب مهم

اسید هیومیک برای درخت انار

اسید هیومیک برای درخت انار درختان انار در طول سال در مناطق مختلف تولید گل  و میوه می کنند.  کوددهی کافی برای دستیابی به عملکرد بالا و افزایش اندازه و کیفیت میوه بسیار مهم است.  با

اسیدهیومیک برای درخت پرتقال
مطالب مهم

اسید هیومیک برای درخت پرتقال

اسید هیومیک برای درخت پرتقال اسید هیومیک برای درخت پرتقال باعث افزایش جذب مواد مغذی گیاه، افزایش رشد ریشه و بهبود ساختار خاک می شود. اسید هیومیک را باعث پوشش بذر، محلول پاشی و نرم

اسید هیومیک برای درخت سیب
مطالب مهم

زمان مصرف اسید هیومیک برای درخت سیب

زمان مصرف اسید هیومیک برای درخت سیب  اسید هیومیک دارای ترکیبات ارگانیک باعث حفظ حاصلخیزی طبیعی خاک از طریق بهبود میکروارگانیسم های خاک می شودکاربرد ترکیبی کودهای آلی و معدنی روشی مناسب برای مدیریت مواد

اسید هیومیک برای درخت گیلاس
مطالب مهم

اهمیت اسید هیومیک برای درختان گیلاس

اهمیت اسید هیومیک برای درختان گیلاس اسید هیومیک  پودری  قهوه ای و سیاه  رنگ است که به راحتی در حلال های آلی حل می شود. مترکیبات  اسید هیومیک به طور گسترده در محیط های طبیعی