ایران کود

شماره تماس:

09151228827

برنامه غذایی درخت گردو

برنامه غذایی درخت گردو

 برنامه غذایی درخت گردو برای تولید مناسب گردو ضروری است. پیش از هرچیز لازم است تا بدانیم که تغذیه درختان گردو در فصول زمستان و پاییز مهم است. از جمله مراقبت‌های اساسی در فصل خواب درختان، بهره گیری از کودهای غنی و مناسب برای افزایش کارایی و بازدهی و پر بار بودن درختان گردو است.

درخت گردو بیشتر مواد غذایی را از کودهای محلول در آب جذب می کند.

گردو در خاک های عمیق و نفوذپذیر و غنی از مواد مغذی و هم در خاک های فقیرتر به خوبی رشد می کند. گردو هر ساله 10-18 کیلوگرم نیتروژن، 4 کیلوگرم فسفر و 20 کیلوگرم پتاسیم در یک هکتار نیاز دارد.  برای رشد خود، گیاهان بیشتر مواد مغذی معدنی خود را از محلول آبی خاک بدست می آورند. درختان جوان  ذخایر غذایی لازم برای رشد و نمو جوانه را از ساقه و ریشه به دست می آورد.

نحوه کوددهی گردو با روش چال کود

در روش چال کود، کود درخت گردو را در مجاورت ریشه درخت استفاده می شود. در این روش بیشترین مواد مغذی مورد نیاز گردو دریافت می شود. از کودهای مورد نیاز گردو کود دامی پوسیده همراه با گوگرد گرانول شده و کودهای ماکرو که شامل اوره و فسفات و پتاس هستند. این کودها باید با اسید هیومیک گرانول و یا پودر شده مخلوط شوند.

استفاده از روش محلول پاشی در گردو در زمان جوانه زنی مهم است.

به علت کمبود فعالیت ریشه‌ها و کم شدن جذب عنصرهای غذایی در ابتدای بهار، روش محلول پاشی کودهای مناسب در زمان جوانه زنی مهم است. کوددهی باعث رشد بیشتر جوانه ها می شود. همچنین این ترکیبات سبب گرده‌ افشانی  بهتر و در نتیجه تبدل  گل به میوه می شود.

برنامه غذایی درخت گردو

نحوه کوددهی درختان گردو

کوددهی درخت گردو بهتر در ریشه و در زیر طوقه انجام شود. کودها باید در زیر کل طوقه و حدود 0.5 متر فراتر از آن استفاده شود. در این محل بیشترین جذب مواد مغذی وجود دارد. روش دیگر برای کوددهی درختان گردو  عملیات مکانیکی زمین می باشد.

انواع کودهای مورد نیاز گردو

ارگانیک: حاوی مواد مغذی کمی است و باید در مقادیر زیاد تغذیه شود. زیرا  این کودها باعث غنی شدن خاک می شوند و فعالیت میکروبی خاک را بهبود می بخشند و ساختار و هوادهی خاک را افزایش می دهند.
خاکستر چوب: خاکستر چوب  حاوی 2-3٪ پتاسیم و 0.5٪ فسفر است. همچنین حاوی کلسیم است.

کودحیوانی: کود حیوانی  بسته به نوع حیوان داده شده، علوفه ای که با آن تغذیه می شود و بستری که استفاده می کند متفاوت است. کود گوسفندی غنی ترین کود است و پس از آن کود مرغی می باشد.  بهتر است قبل از استفاده به مدت  5 سال کودهای حیوانی کهنه شوند. بر اساس تجزیه و تحلیل  خاک ، کود دامی بسته به منشا آن می تواند از 10 تا 30 گرم  در یک تن توده خشک استفاده شوند.

با تشکر از توجه شما ایرانکود

پیمایش به بالا