بهترین کود برای افزایش تناژ گندم

بهترین کود برای افزایش تناژ گندم

آخرین مقالات

بهترین کود برای افزایش تناژ گندم

گندم یکی از اصلی ترین محصولات زراعی و مهم ترین آن ها است. کشت این محصول در همه کشورها دارای اهمیت است و اکثر دولت ها در تلاش برای رسیدن به خودکفایی در تولید این محصول هستند. در ایران نیز اهمیت کشت و پرورش گندم باعث شده تا بخش بسیار وسیعی از مزارع و زمین های کشاورزی کشور به کاشت گندم اختصاص پیدا کند.

بهترین کود برای افزایش تناژ گندم

اثر کود نیتروژن برای افزایش تناژ گندم

نیتروژن: نیتروژن یک عنصر مهم و موثر در رشد همه گیاهان است. نیتروژن موجب تحریک و تسریع همه مراحل رشد از جمله جوانه زنی و گلدهی گندم می‌شود‌. این عنصر همچنین زمان رسیدن محصول را تسریع می‌کند.

 

تاثیر فسفر در افزایش پنجه زنی گندم

فسفر در رشد گندم نقش زیادی دارد و باعث افزایش رشد قسمت های مختلف گندم مثل ریشه و برگ ها می‌شود. افزایش پنجه زنی گندم و رشد پنجه های بیشتر از اثرات مهم و اصلی عنصر فسفر است. افزایش ریشه زایی گندم ها و توسعه آن در خاک تحت تاثیر گندم اتفاق می‌افتد.

در مورد کودهای آهن بیشتر بدانیم 

بهترین کود برای افزایش تناژ گندم

تشخیص بهترین کود برای افزایش تناژ گندم  و شناخت عناصر پرکاربرد و ضروری برای این گیاه انتخاب کود درست را راحت تر می‌کند. همچنین شناخت علایم کمبود این عناصر به رفع سریع آن ها کمک زیادی می‌کند.  کودهای کامل و غنی از  بهترین کود برای افزایش تناژ گندم هستند.یکی از انواع کودهای کامل که برای گندم هم بسیار موثر است، کود سه بیست  است.

بنابراین بهترین کود برای افزایش تناژ گندم کودهای پتاسیم دار و فسفر دار هستند‌. نقش این عناصر در افزایش باردهی و افزایش میزان محصول قابل توجه است‌. از نکات مهم در رابطه با کوددهی گندم رعایت اعتدال در انجام کوددهی است. کوددهی بیش از اندازه نیاز گیاه منجر به بروز مشکلات مختلف برای آن می‌شود.

اشتراک گذاری