ایران کود

شماره تماس:

09151228827

هرس درخت انگور

هرس درختان انگور

هرس درخت انگور از نکات بسیار مهم در کاشت  این نوع درخت است.هدف از هرس تولید فراوان محصول است. عدم هرس مانع از دریافت نور خورشید مورد نیاز درختان انگور می شود .  هرس انگور کار آسانی است و به راحتی می توان انجام داد.

نحوه هرس زمستانه درخت انگور

هدف از هرس درخت انگور در زمستان  تولید میوه هایی با کیفیت می باشد.هرس زمستانه درخت انگور در دو مرحله انجام می شود، ابتدا زمان خواب زمستانه درخت انجام می شود. در این مرحله  شاخ و برگ های مزاحم ، دارای آفت ، شکسته شده و کاذب را از تنه درخت حذف کنید.برای کسب کیفیت و بهبود میوه انگور نیز می توانید در زمستان هرس انجام دهید.

هرس درخت انگور

نکات  مهم در زمان هرس انگور

1- برخی جوانه ها جز جوانه های فاقد باردهی  هستند که باید از روی شاخ و برگ درخت حذف شوند.

2- هرس با توجه به نوع درخت باید انجام شود.

3- در زمان هرس زمستانه باید بین ریشه  تنه تعادل برقرار کرد تا  در شاخه ها میوه تولید شود.

4-بوته های انگور باید در مکان آفتاب گیر قرار داشته باشند تا در زمان هرس نور کافی به درخت یا بوته برسد و موجب تولید باردهی  شود.

 

 

هرس سبز یا تر انگور

هرس  تر را می توان کامل کننده هرس خشک دانست.زیرا این عمل باعث پخش متوازن  و منظم مواد مغزی به درخت می شود. این هرس هنگامی انجام می شود که بر روی درخت انگور جوانه هایی شروع به رشد کرده باشند. در این نوع هرس ، شاخه های دارای خوشه از چهار یا پنج بند بالاتر از محل خود خوشه اگر هرس شوند موجب رسیدن مواد مغزی بیشتر به شاخه های اصلی و بالا رفتن کیفیت محصول می شود.

کشاورزان و باغداران عزیز می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در ایرانکود درارتباط باشید .

پیمایش به بالا