ایران کود

شماره تماس:

09151228827

کود اسید هیومیک برای نارنگی

کود اسید هیومیک برای نارنگی

در بین کودهایی که در کشاورزی وتولید محصولات  استفاده می‌شوند، کودهایی هستند که‌‌ نظر زیستی تاثیرات مخرب کمتری دارند. اسید هیومیک ترکیبی است که از مواد هوموس دار تشکیل شده است. این ترکیبات از تجزیه پسماندهای آلی به وجود می‌آیند. در کنار این ترکیبات، کربوکسیل ها و ترکیبات فنولات هم در این کود وجود دارند.هوموس به موادی گفته می شوند که در برابر تجزیه مقاوم هستند. مواد هوموسی از دو قسمت تشکیل شده اند: اسید فولیک و اسید هیومیک. این مواد برای خاک و فعالیت های مربوط به آن مثل جذب و انتقال مواد بین خاک و گیاه نقش زیادی دارند.

کود اسید هیومیک برای نارنگی

مزایای کود اسید هیومیک برای نارنگی

افزایش  ریشه زایی گیاهان مختلف که منجر به جذب بیشتر مواد مغذی ازخاک می‌شود.

این کودها خطری برای آب ها و سفره های زیرزمینی ندارند و باعث آلودگی نمی‌شوند.

با افزایش جذب نیتروژن نیاز به استفاده از کودهای ازته را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

بالابردن مقاومت گیاه در برابر سموم موجود در خاک

افزایش برداشت محصول در پایان فصل

کوددهی درخت نارنگی با کودهای اسید هیومیک

کوددهی درخت  نارنگی با کودهای اسید هیومیک  موجب می‌شود با افزایش ریشه زایی درخت جذب آب و مواد مغذی از خاک افزایش پیدا کند و تولید میوه بیشتر شود. اسید هیومیک همچنین با افزایش پروتئین سازی در درخت کیفیت میوه را افزایش می‌دهد.

زمان کوددهی درخت نارنگی با کودهای اسید هیومیک

استفاده از اسید هیومیک برای نارنگی در فصل گل دهی و بعد از آن در شروع تشکیل میوه باعث بهبود سرعت میوه دهی و رسیدن میوه ها می‌شود.

بنابراین پرورش درختان نارنگی با میوه های آبدار و پوست نازک به نوع کوددهی بستگی دارد و باید از کودهایی استفاده شود که همه عنصرهای ضروری را برای درخت تامین می‌کنند و در عین حال آسیب کمتری به خاک وارد می‌کنند و برای محیط زیست مخرب نیستند.

با تشکر از وقتی که گذاشتید تیم ایرانکود .

پیمایش به بالا