ایران کود

کاشت گوجه گیلاسی در گلدان

کاشت گوجه گیلاسی در گلدان

بوته های گوجه فرنگی کوچک، در گلدان بیشتر رشد می کنند و میوه می دهند. وجه رشد می کنند.  در گلدان  3 تا 6 سانت  ارتفاع دارند .گوجه فرنگی دارای سیستم ریشه ای بزرگ و وسیعی است، هرچه گلدان بزرگتر باشد، ریشه گیاه شما فضای بیشتری برای رشد خواهد داشت.

از چه نوع گلدانی برای کاشت گوجه گیلاسی استفاده کنیم

پرورش و کاشت گوجه گیلاسی در گلدان جایگزینی  برای روش های سنتی کشت می باشد. می توانید از گلدانی به قطر 24  سانت  استفاه کنید.

گوجه گیلاسی چقدرنور  نیاز دارد

گوجه گیلاسی به آفتاب کامل نیاز دارد. آنها می توانند کمی سایه بعد از ظهر را تحمل کنند اما در شرایط آفتاب کامل و زیاد بهترین عملکرد را خواهند داشت.

کاشت گوجه گیلاسی در گلدان

شرایط کاشت  گوجه گیلاسی 

انتخاب مناسب گیاه مورد کاشت 

بهترین گوجه ‌فرنگی گیلاسی برای رشد در گلدان، گونه‌های بوته‌ای مانند کلاستر

اکثر گوجه فرنگی های گیلاسی حدود 10 هفته طول می کشد تا رشد کنند و شروع به تولید میوه کنند. گیاه خود را بیش از حد هرس نکنید، اما شاخه های ضخیم را هرس کنید  تا جریان هوا بهتر شود .

توجه به یخبندان و سرما

گیاه خود را در طول دوره های سرما به داخل منزل ببرید در غیر این صورت، تمام گوجه های  سبز را قبل از یخ زدگی جمع کنید و آنها را در جعبه ای قرار دهید، آنها طی چند هفته بعد از قرار گرفتن در این جعبه می رسند.

کوددهی گوجه گیلاسی در گلدان

رشد سریع گیاه گوجه گیلاسی در گلدان با کوددهی کود کامل نانو شوک امکان پذیر است. در زمان کاشت گوجه فرنگی ها را کودهی کنید، نوبت بعدی چهار تا شش هفته پس از کاشت، دوباره گیاهان را با کوداسید هیومیک  شوک مایع چهار سانت بالای خاک کود دهید یا ازکودهای دیگر شوک  ممانند کود ماهی و سه بیست استفاده کنید.

نحوه آبیاری گوجه فرنگی گیلاسی

گوجه فرنگی ها را  حداقل یک بار در روز آبیاری کنید تا بهترین عملکرد را داشته باشند. صبح بهترین زمان برای آبیاری است. در روزهای بسیار گرم یا بادخیز، هم در صبح و هم در اواخر بعد از ظهر آنها آبیاری کنید. ت.جه داشته باشید  بوته های گوجه فرنگی گلدانی نباید  آنقدر خشک شوند که پژمرده شوند. گیاهان را  آبیاری کنید، تا زمانی که ببینید رطوبت اضافی از سراخ  زهکشی خارج می شود.

پیمایش به بالا