ایران کود

شماره تماس:

09151228827

هرس درختان آلو

هرس درختان آلو

هرس درختان  آلو سخت نیست اما اگر به درستی و در زمان مناسب انجام  نشود به سلامت درخت آسیب می زند. هدف از هرس کردن درخت آلو بهبود سلامت درخت آلو و افزایش میزان باردهی درخت است. هرس کردن از آلودگی گرفتن و آفات  درخت جلوگیری می کند و  در  برابر  آفات و بیماری ها  محافظت می شود.

زمان مناسب برای هرس درختان آلو

زمان  مناسب هرس کردن درختان آلو بستگی به نوع و گونه درخت دارد. زمان مناسب هرس درخت آلو به منظور جلوگیری از دچار شدن به آلودگی و آفت ، اوایل بهار تا قبل از شکوفه زدن دهی آن است. بهتر تابستان هرس انجام نشود چرا که درخت در اوج باردهی است .

هرس درخت آلو

نحوه هرس کردن درختان آلو

هرس درختان  آلو دو الی سه سال پس از کاشت صورت می گیرد. در سال های اول کاشت درختان  آلو، شاخه مرکزی  اصلی درخت  باید تا ارتفاع 60 سانتی متر از سطح خاک بریده  شود. همیشه برش را دقیقا بالای یک جوانه جوان انجام دهید و مطمئن شوید که حداقل سه جوانه در زیر محل هرس کردن درخت آلو وجود دارد تا امکان رشد وجود داشته باشد. در سال دوم و یا سوم به اندازه حدود 50 سانتی متر از جوانه ساقه اصلی را ببرید و در زیر این برش حداقل باید سه جوانه وجود داشته باشد.

هرس درخت آلو پس از برداشت میوه

پس از برداشت درخت آلو ، شاخه های بدون میوه  و تمام شاخه های مرده ، آلوده ، آسیب دیده و شکسته شده را هرس کنید .برای تحریک کردن درخت و افزایش باردهی بیشتر همه شاخه های جانبی را تا 6 برگ انتهایی شاخه حذف کنید.

 

هرس زمستانه یا هرس سیاه درخت آلو

هرس زمستانه هنگام خزان درخت آلو باید  قبل از گلدهی  درخت انجام شود.

هرس تابستانه یا هرس سبز درخت آلو

هرس تابستانه در کل تابستان و برای افزایش نور دهی و در نتیجه بالا بردن کیفیت محصول درخت انجام می شود که شاخه های فرعی و آلوده و یا شکسته حذف می شوند و بهتر است بعد از برداشت محصول این هرس انجام شود.

با تشکر از توجه شما ایران کود

 

 

پیمایش به بالا