ایران کود

کود درخت موز

کود درخت موز

کود درخت موز

کودهای مناسب درختان موز

درختان موز  را با  کود  های  نیتروژن یک بار در طول فصل رشد تغذیه کنید، پس از شروع گلدهی موز  به پتاسیم زیادی نیاز دارد تا میوه های سالمی  تولید کند. کوددهی بهتر در هنگام شروع میوه دهی متوقف شود. کود مناسب درختان موز در زمانی  باید اعمال شود که رشد رویشی و زایشی درخت تسریع شده و بتواند میوه هایی بزرگ و با کیفیت  تولید کند. باید برحسب آزمون خاک، تعیین موجودی بستر کشت و نهایتا نیاز گیاه، کود مناسب درختان موز را تعیین کنید. بهترین کود برای رشد سریع درختان زمانی می تواند حداکثر کارایی خود را نشان دهد که در زمان درست اعمال شود. لازم است از کودهای استفاده شود که باعث شود میزان برگ و بافت سبزینه درخت افزایش یابد.

کود شوک ده ایکس کود مناسب برای استفاده عموی درخت موز که هم باعث افزایش رشد رویشی و هم باعث افزایش باردهی و سایز موز میشود.

بررسی و قیمت خرید کود شوک ده ایکس پنج لیتری

کودهای نیتروژنه برای درخت موز

نیتروژن، بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه است، در مورد همه گیاهان و درختان استفاده از کود ازت، بسیار مفید است. نیتروژن محرک رشد رویشی گیاه است و در نتیجه در زمانی که هنوز گیاه وارد فاز زایشی نشده است لازم است از این کود استفاده شود. نیتروژن به عنوان بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه شناخته شده است اما اگر در زمان صحیح اعمال نگردد، نتیجه عکس خواهد داشت.

کودهای گوگرد برای درخت موز

انواع مختلفی از کود گوگرد در بازار وجود دارد که بسته به نوع درخت، زمان استفاده و شرایط خاک باید از آن ها استفاده نمود.  گوگرد در فتوسنتز گیاه به اندازه نیتروژن نقش دارد در نتیجه کمبود آن، رشد گیاه کاهش می یابد.

کودهای حاوی منیزیم برای کود درخت موز

با توجه به حضور مهم و کلیدی منیزیم در کلروفیل گیاه، از انواع بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه کودهایی هستند که در آن ها منیزیم به اندازه کافی وجود داشته باشد. در این صورت میزان کلروفیل بیشتر و توانایی فتوسنتز چندین برابر خواهد شد.

کودهای آهن برای کود درخت موز

مهمترین و بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه کودهایی است که حاوی آهن باشند. به طور کلی آهن در تمام مراحل رشد گیاه لازم مصرف شود. اگر می خواهید درخت سریع تر و بهتر رشد نموده و در فصل باردهی بیشترین میزان میوه تولید شود ، حتما کود آهن را برای درخت استفاده کنید.

درختان موز تغذیه کننده سنگین هستند

شایع ترین بیماری که درختان موز با آن روبرو می شوند ناشی از کمبود پتاسیم و نیتروژن است.از آنجا که ریشه موز کم عمق است ، تهیه مواد مغذی در حداقل 8 کاربرد مختلف در طول سال بسیار مهم است. این کار از آبشویی مواد مغذی جلوگیری می کند. هنگامی که درجه حرارت خاک بالاتر از 180 درجه سانتیگراد باشد ، توصیه می شود اوره را به کودهای معمولی نیترات آمونیوم اضافه کنید.بهتر است کود را با آب مخلوط کرده و همزمان با آبیاری بپاشید . وقتی خاک تقریباً به اندازه یک سانتی متر خشک شد ، دوباره  باید تغذیه شود. مواد غذایی حاوی نیتروژن بالا را یکبار در ماه در فصل رشد با دوز کامل طبق دستورالعمل سازنده به خاک اضافه کنید. در زمان گلدهی ار کودهای فسفر و پتاس استفاده کنید.

کودهایی که موز برای رشد بهتر نیاز دارد

نیتروژن : ساقه های کاذب  و برگ های درخت موز با نیتروژن کافی رشد می کند. نیتروژن به گیاه موز ساختار ساقه ای محکم می دهد و باعث ایجاد رنگ سبز درخت سبز می شود. در نتیجه  محصولات درختان موز افزایش می یابد.

فسفر : درختان موز به فسفر نیاز دارد تا یک ریشه محکم و قوی  ایجاد کنند. سه تا نه ماه پس از کاشت، در دوره های زراعی از فسفر برای موز  استفاده کنید.

پتاسیم :  شاخه های جوان گیاه موز با مصرف پتاسیم تحریک می شوند. همچنین  پتاسیم باعث تسریع رسیدن و بلوغ میوه می شود.

توصیه های کود برای رشد موز در خاک های اسیدی

زمان کاشت: 75 گرم فسفات در هر  بوته

یک ماه بعد کاشت  50 گرم اوره در هر  گیاه

در مرحله گلدهی  100 گرم فسفر و  پتاس در هر گیاه

کودهای سه بیست برای موز

برایدرختان  موزکودهای متعادل و مایع سه بیست گزینه خوبی است چون از هر سه مواد مغذی مورد نیاز گیاه به نسبت متعادل دارد. همه گیاهان به خصوص موز به نیتروژن، فسفر و پتاسیم نیاز دارند.

به طور کلی درختان موز  دقیقاً چه مقدار و چه زمانی به این درشت مغذی ها نیاز دارند، بستگی به گونه های گیاهی،  چرخه رشد آنها و شرایط خاک محل رشد  آنها دارد.

کودهای گرانولی در مقابل کودهای مایع برای درختان موز

زمانی  که به طور صحیح استفاده شوند  نتایج نهایی بین کودهای گرانولی و مایع درخت موز تفاوت چندانی ندارد، تنها تفاوت در سرعت رسیدن مواد مغذی به ریشه گیاه، نحوه استفاده از هر نوع و تعداد دفعات مصرف  آن  است.کوددهای گرانول به آرامی و به طور پیوسته مواد مغذی حیاتی را  برای گیاه آزاد می کنند، درختان موز به تدریج مواد مغذی را از مواد آلی و پوسیده اطراف خود دریافت می کنند. اما  کودهای مایع سریع الاثر در هنگام کاشت درختان موز در خاکی که کمتر مناسب رشد است  یک راه حل مناسب هستند. یا زمانی که خاک اطراف درختان بالغ تخلیه شده باشد،  مواد مغذی ضروری برای استقرار ریشه سالم و رشد قوی به راحتی در دسترس هستند.

پیمایش به بالا