زمان کوددهی مرکبات در جنوب

زمان مناسب کوددهی مرکبات

آخرین مقالات

زمان مناسب کوددهی مرکبات

همه درختان مرکبات  با تغذیه منظم رشد بهتری خواهند داشت، مرکبات مانند همه گیاهان، برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند.کودهای مورد نیاز مرکبات باید دارای عناصر اصلی و مغذی مورد نیاز باشد.در این مقاله در مورد زمان مناسب کوددهی مرکبات مطالبی بیان می شود.

کودهای نیتروژن مواد مغذی مورد نیاز مرکبات را تامین می کنند.

پس از کاشت درختان مرکبات باید در یک زمان مناسب کود دهی را شروع کنید، کودهای نیتروژن کربوهیدرات مورد نیاز برای تولید  میوه فراهم می کنند. کود کلسیم باعث سلامت کامل درختان می شوند.  کوددهی مرکبات را با توجه به سن درخت، حجم ریشه درخت، نوع خاک و میوه انجام شود تا بتواند اثر مثبتی بر روی میوه داشته باشد.

بهترین زمان کوددهی درختان مرکبات

بهترین زمان کوددهی درختان مرکبات در اواسط فروردین است که دمای هوا افزایش می یابد و  جوانه زدن درختان آغاز می شود. لذا بهترین زمان کوددهی مرکبات موقعی است که فعالیت سیستم ریشه زیاد شود. در این زمان است که گلدهی و جوانه زدن درختان  بیشتر می شود .برای افزایش جوانه زنی درختان از کودی استفاده کنید که میزان نیتروژن در آن بسیار زیاد باشد. چون نیتروژن باعث  تقویت فتوسنتز گیاه شده  و سبب می‌شود درختان جوانه‌های زیادتری را تولید کند.

اسید هیومیک در تمام مراحل رشد مرکبات موثر است.

استفاده از کود اسید هیومیک درتمام مراحل پرورش مرکبات موثر  است. بهتر است پس از جوانه زدن گیاه تا موقع برداشت محصولات، عمل کوددهی را انجام دهید تا همه مواد مغذی مورد نیاز جهت میوه و درخت تامین شود.

در مورد کودهای اسید هیومیک بیشتر بدانیم 

زمان کوددهی مرکبات در جنوب

 

نحوه کوددهی  درختان مرکبات 

  درختان مرکبات در طول یک سال دست کم کود غنی و آلی دریافت می کنند. نحوه کوددهی مرکبات را  در 15 روز آخر اسفند، فروردین و اردیبهشت انجام دهید تا درختان با نشاط تری داشته باشید. روش صحیح کود دادن بر کیفیت محصول بسیار تاثیر دارد.   برای کود دادن به درختان مرکبات لازم است تا از روش‌­های مانند پخش کردن کود، محلول پاشی و روش آبیاری استفاده شود.

سخن آخر

زمان کوددهی مرکبات زمانی است که شکوفه دهی درختان شروع شود. چون در این زمان محصول رشد خوبی خواهد داشت. کودهای طبیعی در مقایسه  با کودهای شیمیایی  عوارض کمتری  روی گیاهان دارند.کودهای ارگانیک و طبیعی شوک را از کارشناسان ما بخواهید.

اشتراک گذاری