ایران کود

تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر سیب زمینی

تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر سیب زمینی

تاثیر کودهای شیمیایی بر سیب زمینی

در تولید محصول سیب زمینی آب و کود دو عامل کلیدی برای رشد و عملکرد مناسب گیاه هستند. به طور کلی عناصر درشت مغزی مانند: نیروژن، فسفر، پتاسیم باید در تمام فصل رشد در اختیار گیاه سیب زمینی قرار بگیرد، که هم به صورت کودهای شیمیایی و هم کودهای آلی می‌توانیم برنامه تغذیه‌ای سیب زمینی را جهت تامین عناصر مورد نیاز انجام دهیم.

کود نیتروژن در اوایل رشد سیب زمینی به آن اضافه می شود. 

کود نیتروژن  باید در اوایل دوره رشد گیاه سیب زمینی به آن افزوده شود، زیرا افزودن نیتروژن در اواخر رشد سبب بلند شدن ساقه و برگ و کوچک شدن غده‌ می‌شود.میزان نیتروژن مورد نیاز برای سیب زمینی به PH  خاکی که در آن کاشته شده و میزان سبکی خاک و همچنین بارندگی بستگی دارد. اما در کل خاک‌های سبک با تخلخل بیشتر و PH و بارندگی کم  نیتروژنِ  کمی وجود دارد.

میزان مصرف کود نیتروژن در سیب زمینی

کودهای نیتروژن دار به سه شکل: اوره، سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم می‌تواند در سیب زمینی مصرف شود.  مقدار کلی ازت مورد نیاز سیب زمینی در خاک‌های متوسط ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار است.یک چهارم کل کود نیتروژن قبل از کاشت (نباید این مقدار از ۴۵ کیلوگرم در هکتار بیشتر باشد) و حدود یک چهارم مقدار در زمانی که رشد شاخه و برگ به ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر رسید ( تقریبا ۴۰ روز پس از کاشت) ۴۵درصد در زمان پر شدن غده‌ها (۵۰تا ۶۰ روز بعد از کاشت) و ۲۰ درصد در زمان رسیدگی و ۸۹ درصد این کود  پس از کاشت داده شود.

در خاکهای آهکی سیب زمینی به فسفر زیادی نیاز دارد. 

بیشترین میزان فسفر مورد نیاز سیب‌ زمینی در خاکهای آهکی با PH  برابر ۵/۶ تا ۷ است. خاک‌هایی با PH برابر ۶ به دلیل وجود فسفات آهن و آلومنیوم مقدار جذب فسفر کمتری دارند. به این ترتیب بامشاهده  علایمی مانند: برگ‌های کوچک تیره ، لوله شده وساقه ‌های نازک و…باید مصرف کودهای فسفره را شروع کرد اما به هر حال با انجام آزمایش خاک اندازه دقیق کمبود فسفر قابل تشخیص است.

کود دهی سیب زمینی

مقدار مصرف کودهای فسفر در سیب زمینی

مقدار کودهای فسفره مورد نیاز سیب زمینی بر اساس میزان عملکرد غده در هکتار مصرف می شود ، که از این مقدار دو سوم قبل از کاشت و یک سوم ۵۰ تا ۸۰ روز بعد از کاشت استفاده می‌گردد.

کودهای پتاس بالا در سیب زمینی قبل کاشت استفاده می شود

با توجه به کاشت سیب زمینی در خاک‌های سبک همواره این محصولات دچار کمبود پتاسیم هستند، علائم کمبود پتاسیم در سیب زمینی با زرد شدن برگ‌ها و سست شدن  ساقه‌ها و ایجاد فاصله بین گره‌ها مشخص می شود. مقدار استفاده از کودهای پتاس بالا با محاسبه مقدار قابل جذب در هر هکتار تعیین می‌شود. مصرف کودهای پتاسیمی در پاییز قبل از کاشت به مقدار کمتر از ۴۵ هکتار  توصیه می شود.

مزایای کودهای شیمیایی بر روی سیب زمینی 

توسعه اولیه ریشه و اندام هوایی سیب زمینی و ایجاد  انرژی لازم برای جذب سایر عناصر

افزایش تعداد غده‌های تولید شده به ازای هر بوته

جلوگیری از ایجاد آلودگی‌ها و بیماری‌ها در گیاه و تقویت  ریشه گیاه

با توجه به اینکه تولید سیب زمینی  در کشور خصوصا در منطقه خراسان رضوی گستردگی زیادی دارد ، بنابراین نحوه استفاده صحیح کوددهی در این محصول اهمیت زیادی دارد با توجه به کودهای شوک کودهای ارگانیک و طبیعی هستند، باعث جذب سریع کوددهی در این محصول می شود. ضمن اینکه این کودها آسیبی به گیاهان وارد نمی کنند.

بنابراین تولید کنندگان و کشاورزان عزیز می توانید جهت مشاوره رایگان  و نحوه کوددهی صحیح با کارشناسان ایرانکود در ارتباط باشید.

پیمایش به بالا